Vilkår og Betingelse

Købsbetingelser

1. Ejendomsforbehold

Sælgerfirmaet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

2. Levering - forsinkelse

Brugt bil
Såfremt levering af det købte forsinkes pga. krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælgerfirmaet, forlænges leveringstiden med 30 dage. For vare- og lastbiler samt busser forlænges leveringstiden dog med 60 dage. Inden fristen kan køber ikke hæve købet. I forbrugerkøb kan køber dog, når leveringsfristen er udskudt, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

3. Regulering af købesummen

Såfremt der efter slutsedlens underskrift sker ændringer i lovbestemte købsafgifter vedrørende det solgte, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller ned. Såfremt der i slutsedlen er anført forhandlerrabat, skal købsafgiftens del heraf reguleres tilsvarende som ovenfor anført.

4. Købers pligt til at aftage det købte

Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter det er meldt klar til levering af sælger. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

5. Grøn ejerafgift eller vægtafgift

Grøn ejerafgift eller vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden grøn ejerafgift eller vægtafgift på byttebilen betales af køber indtil levering.

6. Byttebil - forringelse

Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuelt forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normalbrug, i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet.
Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet.

7. Kilometertæller

Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvisende på tidspunktet for handlens indgåelse. Kilometertællers udvisende er ikke nødvendigvis udtryk for køretøjets faktiske kilometertal, medmindre der er sat kryds i feltet ”Km garanti ja”, hvor der garanteres for, at bilen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende. Er feltet "Kilometergaranti Ja" afmærket i slutsedlens rubrik "Byttebilen" betyder det, at køber garanterer, at den indbyttede bil ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.
Er feltet "Større skader Ja" afmærket betyder det, at den pågældende bil har haft en karosseriskade, der har medført opretning i karosseribænk.

8. Afgifter - specifikation

Moms og registreringsafgift specificeres i faktura.

9. Købekontrakt

Ved køb med ejendomsforehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt.
Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt.

10. Reklamationsret

Efter købelovens §83 kan en forbruger i indtil 24 måneder fra leveringsdatoen reklamere over fejl og mangler til sælger. Ved køb af en brugt bil skal køber dog være opmærksom på følgende.

A. Der er kun tale om mangler i købelovens forstand, hvis manglen har været til stede på det tidspunkt køber fik bilen leveret.

B. Der kan ikke efter leveringen reklameres over fejl, som køber er gjort opmærksom på senest ved handlens indgåelse (underskrift på slutseddel).

11. Diverse

Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem kan indeholde andet sprogvalg end dansk.

Forbrugstal er målt ved NEDC, (New European Driving Cycle) eller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).
Forbrug kan variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold samt brug af klimaanlæg/varmeapparat mm.

Online købsbetingelser

12. Betingelser ved onlinekøb

Disse betingelser er en forlængelse af Almindelige betingelser. Onlinebetingelser er kun gældende i forbindelse med køb af bil online på www.omnicarsale.dk. 

12.1 Reservation ved onlinekøb
Der er først indgået en bindende aftale om køb af bilen, når køber modtager ordrebekræftelsen pr. mail senest den første hverdag efter.

12.2 Depositum ved onlinekøb
Der betales 1.000 DKK i depositum umiddelbart efter slutsedlen underskrives.

12.3 Betaling ved onlinekøb
Det fulde beløb (ved kontantbetaling) eller udbetaling (ved finansieringsaftale) skal være synligt på en af Omnicarsale.dk anvist konto senest 2 hverdage efter modtagelse af bekræftelsen. Er dette ikke opfyldt, ophæves handlen. Omnicarsale.dk modtager udelukkende betaling for køb af brugt bil via bankoverførsel eller finansieringsaftale.

12.4 Levering ved online køb
Omnicarsale.dk leverer bilen til adresser i Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste øer til 0 DKK.
Kontakt os for aftale om levering til ikke brofaste øer mm. Køber anmoder om et leveringstidspunkt (dd/mm/åå).
Pris for levering på ikke brofaste øer: 3.500 DKK.

Køber anmoder om et leveringstidspunkt (tt:mm). Omnicarsale.dk kontakter køber og aftaler konkret tidspunkt (tt:mm) for levering. Omnicarsale.dk udleverer ikke bilen til andre personer end den pågældende køber på slutsedlen. Omnicarsale.dk leverer udelukkende på adresser, der er tilgængelige for biltransporter (lastbil) og kun på den adresse, køber har opgivet til levering. Der kan ikke indgås aftale om aflevering af nøgler i postkasse eller til tredjepart af hensyn til forsikring. Skulle køber mod forventning ikke være til stede på aftalte tid og sted, betragter Omnicarsale.dk dette som en tabt tur, og køber vil blive opkrævet 1.600 DKK, og 3.500 DKK såfremt det er en ikke brofast ø.

12.5 Registreringsattest ved onlinekøb
Køber modtager ifm. købet en midlertidig registreringsattest. Købers permanente registreringsattest bliver afsendt fra DMR (Digitalt Motor Register) inden for fjorten (14) dage.

Fortrydelsesret

13. Fortrydelsesret ved online køb

13.1 I overensstemmelse med købers rettigheder i henhold til Forbrugeraftalelovens §§ 18-25 (fortrydelsesret), har køber ret til at annullere et onlinekøb af brugt bil inden for fjorten (14) dage efter levering. Dette er med forbehold for betingelserne jf. punkt 14.6. Køber er ikke forpligtet til at oplyse årsagen til annulleringen af køb.

13.2 Købers fortrydelsesret starter dagen efter, køber har fået bilen leveret. Returretten bortfalder fjorten (14) kalenderdage efter pågældende dato. Dog med undtagelse af hvis datoen falder på en lørdag, søndag eller anden helligdag i Danmark. I sådanne tilfælde vil returretten frafalde den først kommende hverdag.

13.3 Skulle køber afvise modtagelse af bilen, vil køber blive opkrævet 1.600 DKK, eller 3.500 DKK for ikke brofaste øer, jf. punkt 13.4. Omnicarsale.dk refunderer ikke det fulde beløb for den købte bil uden en skriftlig anmodning.

13.4 Enhver indbetaling til Omnicarsale.dk vil blive tilbageført til den pågældende bankkonto, der blev brugt til indbetalingen. Beløbet vil blive tilbagebetalt inden for 14 kalenderdage efter, Omnicarsale.dk har modtaget den returnerede bil. Såfremt køber har givet en bil i bytte (byttebil), vil Omnicarsale.dk tilbagebetale byttebilsværdien til køber. Byttebilen returneres dermed ikke til køber.

13.5 Anmodning om at returnere biler købt online skal sendes pr. e-mail til support@omnicar.dk eller pr. brev til Omnicarsale.dk´s aktuelle adresse.
Anmodningen er gyldig, såfremt køber har sendt den inden udløb af returretten. Det har derfor ingen betydning, hvornår Omnicarsale.dk modtager eller håndterer anmodningen.
Når Omnicarsale.dk modtager anmodningen om returnering af købt bil, vil køber blive kontaktet inden for 3 hverdage for aftale om afhentning eller tilbagelevering. 
Når Omnicarsale.dk og køber har indgået aftale om returnering af købt bil, er det ikke længere tilladt at køre i bilen. Dette er kun undtaget, såfremt det er nødvendigt for køber at køre bilen til aftalte afhentningssted eller ved fysisk returnering hos Omnicarsale.dk.

13.6 Købers ret til at annullere er underlagt følgende betingelser:

A. Den købte bil skal returneres i samme stand som på leveringstidspunktet. Dette betyder, uden undtagelse, i samme tekniske stand og uden påført skade på interiør og/eller eksteriør. Køber hæfter for evt. værdiforringelse af bilen.

B. Omnicarsale.dk vil inspicere og gennemgå den returnerede bil på returneringstidspunktet. Omnicarsale.dk forbeholder sig retten til at opkræve køber for evt. værdiforringelse af den returnerede bil.
Værdiforringelse udregnes efter følgende betingelser: 

KM:
0-250 km: Ingen betaling, da dette svarer til prøvekørsel.
Over 250 km: 10 øre pr.km, pr. kr. 10.000,- bilen koster – altså 1,- kr. pr. km. i en bil til 100.000,- kr. / 2,- kr. pr. km. i en bil til 200.000,- kr. osv.

Nummerplader:
Udgifter til nummerplader medregnes i værdiforringelsen.

Klargøring:
Klargøring: Bilen skal klargøres til samme stand, som ved levering – for dette arbejde faktureres kr. 580,- pr. time og der medregnes minimum 2 timers klargøringstid i værdiforringelsen.

Eftermonteret udstyr:
Typer af udstyr, som efter montering betragtes som en del af bilen, hvor en afmontering ofte efterlader huller m.v. og hvor vi ikke kan pålægge næste køber at betale for allerede monteret udstyr, blandt andet træk, fartpilot, parkeringssensorer m.v. så indgår værdien af dette i værdiforringelsen.
Såfremt nye fælge/dæk er taget i brug, medregnes værdien af disse i værdiforringelsen.

C. Den returnerede bil må ikke returneres med en lysende brændstoflampe eller lavt batteriniveau. Omnicarsale.dk forbeholder sig retten til at opkræve køber for evt. manglende brændstof eller strøm(el) på den returnerede bil. Den maximale opkrævning er 200 DKK, medmindre den returnerede bil ikke er i stand til at køre på grund af manglede brændstof eller strøm. I dette tilfælde hæfter køber for afhentning af bilen og kørsel til nærmeste tankstation eller ladestander til en værdi á 1600 DKK. Beløbet for manglende brændstof, strøm eller ekstraordinær afhentning fratrækkes købers tilbagebetalingssum.

D. Al dokumentation leveret med den købte bil skal returneres sammen med bilen, inkl. (midlertidig) registreringsattest. Modtager køber registreringsattesten efter tilbageleveringen, er køber forpligtet til at aflevere/fremsende registreringsattesten til sælger. Omnicarsale.dk forbeholder sig retten til at fratrække alle omkostninger ifm. ikke-returneret dokumentation fra købers tilbagebetalingssum.

E. Køber er ansvarlig for at sikre, at bilen er forsikret, og at enhver form for relevant afgift/gebyr eller udgift forbundet med brugen af bilen bliver betalt, indtil den returneres og afmeldes hos Omnicarsale.dk. Omnicarsale.dk afmelder nummerplader inden for 4 hverdage dage efter modtagelse af returneret bil. Køber er selv ansvarlig for at opsige forsikringer tilhørende den returnerede bil.

F. Såfremt køber har finansieret bilen hos tredjepart, skal køber selv afvikle finansieringen. Dette er Omnicarsale.dk uvedkommende. Køber skal tilbagelevere bilen til Omnicarsale.dk fri for krav fra tredjepart. På Omnicarsale.dk´s anmodning skal køber dokumentere dette. Køber skal garantere, at den brugte bil returneres til Omnicarsale.dk uden restgæld, ellers frafalder købers returret.

G. Køber skal være forbruger. Erhvervskunder er ikke berettiget til tilbagebetaling.


13.7 Såfremt køber vælger at anvende sin ret til at returnere den købte bil til Omnicarsale.dk, giver Omnicarsale.dk køber mulighed for at få afhentet den købte bil på en aftalt adresse. Køber og Omnicarsale.dk vil indgå en skriftlig aftale om adresse, dato og tidspunkt for afhentning af den returnerede bil. Datoen for afhentning af den købte bil må ikke være senere end fjorten (14) dage efter meddelelse om returnering. Køber har også muligheden at aflevere den returnerede bil til Omnicarsale.dk´s kontor i Rødovre. Ligeledes skal køber og Omnicarsale.dk indgå en skriftlig aftale om dato og tidspunkt for returnering. Undlader køber at stå til rådighed for returnering (Omnicarsale.dk afhenter) eller at returnere (køber returnerer) bilen til aftalte tidspunkt, forbeholder Omnicarsale.dk sig retten til at fratrække 1.600 DKK fra købers tilbagebetalingssum. Omnicarsale.dk afhenter udelukkende på adresser, der er tilgængelige for biltransporter (lastbil).